- ELANLAR -

2021.02.17 - Doktorant və dissertantların nəzərinə!

2021.02.11 - ADDA-nın "Gəmi sürücülüyü" fakültəsinin tələbələrinin nəzərinə !

2021.02.11 - ADDA-nın "Gəmi mexanikası və elektromexanikası" fakültəsinin tələbələrinin nəzərinə !

2021.02.11 - ADDA-da təhsil alan magistrantların nəzərinə !

2021.02.09 - Tələbələrin nəzərinə!

2021.01.28 - Doktoranturaya qəbul və fəlsəfə doktoru imtahanı verəcək iddiaçıların nəzərinə!

2021.01.20 - Xaricdə doktorantura təhsili almaq istəyənlərin nəzərinə !

2020.12.28 - HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.28 - TƏTBİQİ MEXANİKA KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - GƏMİ ENERGETİK QURĞULARI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - DƏNİZ NAVİQASİYASI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - İNGİLİS DİLİ KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - GƏMİ ELEKTROAVTOMATİKASI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.11.06 - Təmir işlərinin satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edilir (müsabiqə başa çatıb)