- ELANLAR -
2233 Arxiv
ELAN
2023.11.04 02:12

14 noyabr 2023-cü il tarixində saat 1530-da “ADDA” PHŞ-nin əsas binasında 215 nömrəli auditoriyada “Gəmiqayırma və gəmi təmiri” kafedrasının doktorantı Fatyanova Natalya Vladimirovnanın 3319.03 “Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Повышение коррозионной стойкости корпуса судна с применением нанонаполнителей в лакокрасочных покрытиях” (Lak-boya örtüklərində nanodoldurucuların istifadəsilə gəmi gövdəsinin korroziya dözümlüyünün yüksəldilməsi) mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Bütün maraqlananlar iştirak edə bilər.

         Kafedra