- DOKTORANTURA -

ADDA-da doktorantura üzrə təhsil Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 dekabr 2010-cu il tarixli 235 nömrəli qərarına əsasən yaradılıb. Doktorantura səviyyəsində kadr hazırlığı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 mart 2012-ci il  65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların Təsnifatı”na uyğun olaraq ADDA-da 3 ixtisas üzrə qiyabi formada həyata keçirilir:

- 3319.01 – “Gəmiçilik texnikası”

- 3319.02 – “Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı”

- 3319.03 – “ Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası”

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada qiyabi təhsil müddəti 4 ildir. Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada qiyabi təhsil müddəti 5 ildir. Müstəsna hallarda təhsil müddəti uzadıla bilər.

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçılarının xüsusi elmi hazırlığı (doktorantura, dissertantura) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010‐cu il 1 iyul tarixli 129 nömrəli Qərarına, 2019-cu il 13 noyabr 453 nömrəli və 2021-ci il 7 iyun 159 nömrəli düzəlişləri ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”na əsasında həyata keçirilir.

Doktoranturaya qəbul qaydaları:

Doktoranturaya qəbul hər ilin iyun (xarici dil imtahanı) və sentyabr (fəlsəfə və ixtisas fənnindən imtahanlar) ayları ərzində keçirilir.

Doktoranturaya(dissertanturaya) qəbul olmaq istəyən şəxslər portal.edu.az (https://www.youtube.com/watch?v=2Xc0N8m0Q60) saytında qeydiyyatdan keçib, müraciətlərini təsdiqlədikdən sonra xarici dildən (Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilir), fəlsəfədən və ixtisas fənnindən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər. Xarici dildən imtahanda iştirak etməyənlər fəlsəfə üzrə imtahana, fəlsəfə üzrə imtahanda iştirak etməyənlər isə ixtisas fənnindən imtahana buraxılmırlar.

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər portal.edu.az saytında yerləşdirilir:

- Tərcümeyi-hal;

- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);

-İş yerindən xasiyyətnamə;

- İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;

-Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;

- Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- (Xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

 

Doktorant və dissertantlarin təhsili dövründə attestasiya meyarlari:

 

Birinci il üçün attestasiya şərtləri:

-Dissertasiya araşdırılmalarının məzmunun kafedrada müzakirəsi, fərdi iş planının tərtibi və mövzunun Elmi Şurada təsdiqi (1-ci yarımil);

-Eksperimental bazanın və mənbələrin (ədəbiyyat icmalının) hazırlığı (2-ci yarımil);

-Elmi konfransda çıxış;

-Aparıcı kafedrada fərdi iş planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat və Elmi Şurada attestasiya.

İkinci il üçün attestasiya şərtləri:

- Ali Attestasiya Komissiyasının siyahısına daxil olan məcmuələrdə, elmi tədqiqat mövzusuna aid ikidən az olmayan elmi məqalənin respublikada və xaricdə nəşri;

- Elmi konfransda çıxış;

- Elmi tədqiqatlarının nəticəsini müvafiq kafedrada müzakirəsi;

- Aparıcı kafedrada fərdi iş planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat və Elmi Şurada attestasiya.

Üçüncü il üçün attestasiya şərtləri:

  • Ali Attestasiya Komissiyasının siyahısına daxil olan məcmuələrdə, elmi tədqiqat mövzusuna aid ikidən az olmayan elmi məqalənin respublikada və xaricdə nəşri;
  • Elmi konfransda çıxış;
  • Aparıcı kafedrada fərdi iş planının yerinə yetirilməsi haqqında hesabat və Elmi Şurada attestasiya.

Dördüncü il üçün attestasiya şərtləri:

- Dissertasiya işinin müvafiq kafedrada yekun müzakirəsi;

- Ali Attestasiya Komissiyasının siyahısına daxil olan məcmuələrdə dissertasiya mövzusuna aid ikidən az olmayan elmi məqalənin nəşri.

 

Normativ sənədlər

 

Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

https://e-qanun.az/framework/33488

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”

http://www.e-qanun.az/framework/42605

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 2010-cu il tarixi 129 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”

http://www.e-qanun.az/framework/19800

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarları

http://www.aak.gov.az/

 

Avtoreferatın tərtibi Qaydası

Dissertasiyanın tərtibi Qaydası

Fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilməsi Qaydası