- GƏNC ALİMLƏR ŞURASI -

Gənc alimlərin elmi fəallığının yüksəldilməsi məqsədilə 2014-cü  ilin dekabr ayında bu Şura yaradılmışdır.

Şuranın əsas funksiyaları:       

  • Akademiyanın gənc alimlərinin, doktorantlarının və dissertantlarının iştiraki ilə elmi tədbirlərin təşkili;
  • Gənclərin elmi təşəbbüslərinin dəstəklənməsi;
  • Gənclərin elmi nailiyyətlərinin təbliği;
  • Gənclərin innovasiya fəaliyyətinin inkişafı;
  • Xarici elmi tədqiqat təşkilatları və qurumları ilə Akademiyanın gənc alimlərinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi.

 Şuranın sədri -  «Gəmi elektroavtomatikası» kafedrasının müdiri, t.ü.f.d. Elşən Sultanovdur.