- SERTİFİKATLARIMIZ -
2018-ci ilin fevral ayından Akademiya keyfiyyətin menecmenti sisteminin İSO 9001:2015 standartının yeni sertifikatı ilə işləyir.2018-ci ilin fevral ayından Akademiya keyfiyyətin menecmenti sisteminin İSO 9001:2015 standartının yeni sertifikatı ilə işləyir.Digərləri
2018-ci ilin fevral ayından Akademiya keyfiyyətin menecmenti sisteminin İSO 9001:2015 standartının yeni sertifikatı ilə işləyir.2018-ci ilin fevral ayından Akademiya keyfiyyətin menecmenti sisteminin İSO 9001:2015 standartının yeni sertifikatı ilə işləyir.Digərləri
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin akkreditasiya sertifikatıAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin akkreditasiya sertifikatı
Rus Registri assosiasiyasının İQnet-keyfiyyət menecmenti sistemi sertifikatıRus Registri assosiasiyasının İQnet-keyfiyyət menecmenti sistemi sertifikatı
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının tanınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının şəhadətnaməsiAzərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının tanınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının şəhadətnaməsi
Beynəlxalq Dəniz Universitetləri Assosiasiyasına üzvlük sertifikatıBeynəlxalq Dəniz Universitetləri Assosiasiyasına üzvlük sertifikatı
2016-ci ilin fevral ayından Akademiya ABS  Sertifikatı ilə işləyir.2016-ci ilin fevral ayından Akademiya ABS Sertifikatı ilə işləyir.