- ELANLAR -

2021.04.07 - ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

2021.03.19 - ÖLKƏNİN BÜTÜN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN, HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN NƏZƏRİNƏ !

2021.03.10 - FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ İXTİSAS FƏNNİNDƏN QƏBUL İMTAHANI VERƏCƏK İDDİAÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

2021.03.05 - Professor-müəllim heyətinin nəzərinə!

2021.03.02 - FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ «FƏLSƏFƏ» FƏNNİNDƏN QƏBUL İMTAHANI VERƏCƏK İDDİAÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

2021.03.02 - Doktorant və dissertantların nəzərinə!

2021.02.17 - Doktorant və dissertantların nəzərinə!

2021.02.11 - ADDA-nın "Gəmi sürücülüyü" fakültəsinin tələbələrinin nəzərinə !

2021.02.11 - ADDA-nın "Gəmi mexanikası və elektromexanikası" fakültəsinin tələbələrinin nəzərinə !

2021.02.11 - ADDA-da təhsil alan magistrantların nəzərinə !

2021.02.09 - Tələbələrin nəzərinə!

2021.01.28 - Doktoranturaya qəbul və fəlsəfə doktoru imtahanı verəcək iddiaçıların nəzərinə!

2021.01.20 - Xaricdə doktorantura təhsili almaq istəyənlərin nəzərinə !

2020.12.28 - HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.28 - TƏTBİQİ MEXANİKA KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI