- ELANLAR -
673 Arxiv
ELAN
2024.06.10 01:24

12 iyun 2024-cü il saat 1500-da (əsas bina 215-ci aud.) “Gəmiqayırma və gəmi təmiri” kafedrasının geniş iclasında iddiaçı Oyrad Məmməd Rəhim oğlu Abdullayevin 3319.03 - “Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Совершенствование научных основ проектирования судов обеспечения подводно-технических работ (Sualtı-texniki işləri təchizat gəmilərinin layihələn­dirilməsinin elmi əsaslarının təkmilləşdirilməsi)” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya ADDA-nın “Gəmiqayırma və gəmi təmiri” kafedrasında yerinə ye­ti­rilmişdir. Elmi rəhbər t.e.d., professor R.C.Bəşirovdur.

Kafedra əməkdaşlarının iştirakı vacibdir. Bütün maraqlananlar iştirak edə bilər.

Kafedra