- ELANLAR -
4169 Arxiv
E L A N
2022.05.11 02:44

Azərbaycan  Dövlət  Dəniz Akademiyasında 12.05.2022-ci il tarixdən

  • Gəmi sürücülərinin təkmilləşdirilməsi”
  • “Gəmi mexaniklərinin təkmilləşdirilməsi”
  • “Gəmi elektromexaniklərinin təkmilləşdirilməsi”

kursları üzrə tədris prosesi başlanır.