- ELANLAR -

2021.05.16 - İkinci ali (qiyabi şöbədə) təhsil alan tələbələrin nəzərinə!

2021.05.08 - “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” ixtisası üzrə dövlət imtahanının sualları

2021.05.08 - “Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi” ixtisası üzrə dövlət imtahanının sualları

2021.05.08 - “Elektrik mühəndisliyi” ixtisası üzrə dövlət imtahanının sualları

2021.05.08 - “Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi” ixtisası üzrə dövlət imtahanının sualları

2021.05.08 - Tələbələrin nəzərinə!

2021.04.29 - Təkrar ali təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə

2021.04.07 - ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

2021.03.19 - ÖLKƏNİN BÜTÜN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN, HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN NƏZƏRİNƏ !

2021.03.10 - FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ İXTİSAS FƏNNİNDƏN QƏBUL İMTAHANI VERƏCƏK İDDİAÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

2021.03.05 - Professor-müəllim heyətinin nəzərinə!

2021.03.02 - FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ «FƏLSƏFƏ» FƏNNİNDƏN QƏBUL İMTAHANI VERƏCƏK İDDİAÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

2021.03.02 - Doktorant və dissertantların nəzərinə!

2021.02.17 - Doktorant və dissertantların nəzərinə!

2021.02.11 - ADDA-nın "Gəmi sürücülüyü" fakültəsinin tələbələrinin nəzərinə !