- GƏMİ MEXANİKASI VƏ ELEKTROMEXANİKASI FAKÜLTƏSİ -

“Gəmi mexanikası və elektromexanikası”  fakültəsi

“Gəmi mexanikası və elektromexanikası”  fakültəsi  “Dəniz texnikası və gəmiçilik” fakültəsinin bazasında yaradılmışdır. Bu Akademiyanın yaradılması tarixi ilə eyni dövrə təsadüf edir. Fakültə respublikada dənizçilik sahəsində aşağıdakı bakalavr və magistratura pillələri üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığını aparır:

  • Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı mühəndisliyi
  • Elektrik mühəndisliyi

Fakültənin tərkibinə aşağıdakı kafedralar daxildir:

  1. Gəmi energetik qurğuları
  2. Gəmi elektroavtomatikası
  3. Tətbiqi mexanika                                                                                                       

Əyani şöbənin bakalavr pilləsi üzrə təhsil müddəti 4 il, magistratura pilləsi üzrə  2 ildir.


“Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı mühəndisliyi” ixtisası üzrə hazırlanan mütəxəssislər gəmi daxiliyanma mühəriklərinin və energetik qurğularının  istismarı sahəsində çalışa bilərlər. Təhsil aldıqları dövrdə ali təhsil diplomu ilə yanaşı işçi diplom və müvafiq sertifikatlar alırlar ki, bu da məzunlara Azərbaycanın və xarici ölkələrin gəmiçilik şirkətlərində gəmi mexaniki və ya növbətçi mexanik kimi işləməyə imkan verir.

“Elektrik mühəndisliyi”   ixtisası üzrə hazırlanan mütəxəssislər Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin gəmilərində elektromexanik vəzifəsində və elektrik mühəndisliyi ixtisası üzrə gəmiçiliyin başqa müəssisələrində işləyə bilərlər. Akademiyanı əla və yaxşı qiymətlərlə bitirmiş tələbələr  ixtisasın magistr pilləsinə daxil ola bilərlər. Magistraturanı bitirmiş tələbələr isə  Azərbaycan Dövlət  Dəniz Akademiyasında və başqa müəssisələrdə o cümlədən Elmi- tədqiqat inistitutlarında işləyə bilərlər.

Fakültəninin məzunları yalnız Xəzər dənizində deyil, dünyanın bütün sularında üzən gəmilərdə, aparıcı beynəlxalq  şirkətlərdə, limanlarda,  gəmi təmiri məssisələrində çalışırlar.

Fakültədə tədris prosesində  1 -  t.e.d. professor,  21 - t.ü.f.d.  dosent,  21 – baş müəllim,  7 – assistent,  2 – baş laborant,  1 – laborant, 1 – laboratoriya müdiri və  1 – tədris ustası  iştirak edirlər.


Fakültənin dekanı:  Əsgərov Rafiq Xəlil oğlu 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.:   (+99450) 278 06 02

E-mail:   rafiq.asgarov@acsc.az