- GƏMİ SÜRÜCÜLÜYÜ FAKÜLTƏSİ -

Gəmi sürücülüyü fakültəsi dənizçilik sahəsində bakalavr, magistratura və doktorantura pillələrində aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını aparır

BAKALAVR:

- 050620 - Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi;

- 050623 -  Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi;

MAGISTR:

- 060620 - Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi;

- 060623 -  Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi;

Fakültədə  ümumilikdə  21 akademik qrupda 400-ə qədər tələbə təhsil alır: əyani şöbədə  bakalavr pilləsi üzrə 14 qrup,  qiyabi şöbə bakalavr pilləsi üzrə  3 qrup,  magistratura üzrə 4 qrup.

İxtisaslar  üzrə - "Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi"   13 qrup,  "Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi"  1 qrup, Qiyabi şöbədə isə 3 qrup “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” ixtisası üzrə  təhsil alır.

“Gəmi sürücülüyü” fakültəsində doktorantura səviyyəsində 3319.02 – “Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı” ixtisasında elmi-pedaqoji kadrların hazırlığı həyata keçirilir.  Fakültədə 11 doktorant və dissertant elmi iş üzərində çalışır. Onların elmi tədqiqatlarının əsas müdəaları ölkəmizin və  xarici elmi jurnallarında dərc olunur.

 “Gəmi sürücülüyü” fakültəsinin tərkibinə  "Dəniz naviqasiyası", “İngilis dili” və "İdman" kafedraları daxil olmuşdur.

Fakültədə  tədris prosesinə 1  professor,  8 dosent,  22 baş müəllim,  5 assistent , 2 tədris texniki işçi və istehsalatdan dəvət olunmuş yüksək səviyyəli mütəxəssislər  cəlb olunmuşlar.

Fakültə yarandığı gündən BDT-nin “Dənizçilərin hazırlanması, sertifikatlandırılması və növbə çəkmələri haqqında” 1978-ci ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq təhsilini qurmuşdur. Bu məqsədlə bütün ixtisaslar üzrə baza təhsil proqramları, tədris planları və təhsilin dövlət standartları hazırlanmış və müvafiq qaydada  təsdiq edilərək,  BDT tərəfindən qəbul olunmuşdur.

2002-ci ilin oktyabrında Akademiya dənizçi mütəxəssislərin hazırlanması sahəsində keyfiyyətin menecmenti sistemi üzrə İSO 9001-2000 Beynəlxalq standartına uyğun sertifikata layiq görülmüş və 2010-cu ilin fevralın 1-dən isə Akademiyada İSO 9001-2008 keyfiyyət menecment sistemi tətbiq edilir. Fakültədə tədris prosesi İSO 9001-2008 keyfiyyət menecmenti sisteminin qoyduğu tələblər əsasında qurulmuşdur.

Fakültə  Türkiyə, Almaniya, Polşa, Bolqarıstan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukrayna, Latviya və digər xarici dövlətlərin ali dənizçilik məktəblərinin uyğun kafedraları ilə  əməkdaşlıq edir.

Gəmiçiliyin donanması yeni və müasir gəmilər hesabına zənginləşdikcə, fakültənin tədris prosesi də yeni trenajorlarla təmin edilir və laboratoriya şəbəkəsi genişlənir. Fakültədə  elmin son nailiyyətləri əsasında yaradılan müasir avtomatik idarəetmə sisteminə malik gəmiləri idarə etməyi bacaran dənizçilər hazırlamaq və   tədrisin dünya standartlarına cavab verməsi əsas məsələlərdən biri kimi qarşıda durur. Bu məqsədlə fakültənin texniki bazasının  müasir avadanlıq və trenajorlarla təchiz edilməsi ardıcıl şəkildə davam etdirilir.

Son illərdə Dənizçilərin Hazırlanması, Növbəçəkməsi və Sertifikatlandırılması Beynəlxalq Konvensiyanın B-1/12 bölməsinin tələblərinə cavab verən “Engine room simulator ERS-4000″, “NT-4000″, “TQS” və “NS-3000″ trenajorları alınaraq tədris prosesində istifadə edilir. Eyni zamanda fakültə  tələbələrinin istifadəsində olan “Radarla müşahidə və təsvir”, “Dəniz astronomiyası və naviqasiya çəkilişi”, “Elektron xəritə displeyinin və informasiya sisteminin istismar qaydaları”, “Fəlakət zamanı qlobal dəniz rabitə sistemi” (GMDSS) trenajorları və su üzərində olan “Deborkader” tədris-məşq mərkəzi,  “Sabit Orucov” adına tədris gəmisi yüksək ixtisaslı dünya standartlarına cavab verən dənizçi kadrların hazırlanmasına əsas verir.

Tələbələrimiz yelkənli qayıq, futbol, güləş və şahmat üzrə yarışlarda iştirak edirlər. Yelkənli qayıq yarışlarında yüksək nəticələr əldə edilmişdir.

Hazırda fakültədə Türkiyə, Rusiya, Qazaxstan və digər xarici ölkələrdən tələbələr təhsil alır. Tələbələr tədrislə yanaşı, həm də fakültənin  elmi-tədqiqat laboratoriyalarında aparılan  araşdırmalarda iştirak edirlər.

Fakültənin dekanı:  Abbasov Elnur Oruc oğlu  

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.:   (+99450) 278 06 76

E-mail:   elnur.abbasov@acsc.az

{images}