- MƏTBƏƏ -

Mətbəə şöbəsi Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının bir struktur bölməsi olub, Ümumi işlər üzrə prorektora tabedir.

Şöbədə uzun müddət nəşriyyat-poliqrafiya işində işləmiş və nəşriyyat-poliqrafiya işi üzrə mükəmməl biliyə malik olan işçilər çalışır. Bunlar ştat üzrə şöbə müdiri, mürəttib və çapçıdır. Şöbədə 3 işçi işləməsinə baxmayaraq işin düzgün təşkili və qurulması nəticəsində verilmiş bütün tapşırıqlar vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilir.

Şöbəni texniki təchizatı:

- 2 ədəd ən yeni “ProDesk 400 G2 Corei5 3GHz 500 gb” tipli kompyuterlə təchiz edilmişdir ki, bu da müasir kompyuter proqramları ilə işləməyə  imkan verir.

-“Xerox-7830” tipli ən yeni 320x450 mm-dən başlayaraq ən kiçik formatlı və 65qr-dan 300qr-a qədər istənilən qalınlıqlı kağızda rəngli çap işini aparmağa imkan verən müasir printerlər sinifindəndir.

-“Duplo DP-430e” tipli ağ-qara çap maşını vardır ki, 6 dəyişən sürətlə müxtəlif rejimlərdə, A3 formatlı (və ondan çox kiçik formatlarda) çap işlərini yerinə yetirməyə imkan verir.

- kağızkəsən dəzgah. Bu dəzgahda eni 1000mm-dək olan istənilən kağız və karton məmulatını verilmiş ölçüyə kəsmək mümkündür.

-laminasiya aparatı – Bu aparatla A3 formatdan kiçik ölçüdə 300qr-dan aşağı qalınlıqlı istənilən kağızın üzərinə isti halda 0,25mkm¸250mkm qədər plyonka çəkmək mümkündür.

- dəftərtikən aparat – Bu aparatla 130 səhifəyə qədər dəftər tipli məlumatlar tikilir.

-A3 formatlı skayner – Bu aparatla A3 formata qədər ölçülü məmulun sürəti çıxarılır.

Mətbəənin gördüyü işlər.

Mətbəə şöbəsi Akademiyanın bütün strukturlarının nəşriyyat-poliqrafiya işlərinin yerinə yetirmək gücünə malikdir.

İl ərzində 200000 nüsxədən çox surət çıxarma işi, dərslik və dərs vəsaitləri, 10000-dən çox mühazirə konspekti, fənn proqramları, tədris prosesinə lazım olan çap materialları, elmi əsərlərin məcmuəsi, monoqrafiyalar və s. hazırlayır.

Mətbəənin istehsalı olan kitabların kiçik bir hissəsinin sərgilənməsini görürsünüz.