- ELMi ŞURA -

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Şurası 

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına ümumi rəhbərlik müvafiq qaydada təşkil olunmuş və rektorun başçılıq etdiyi Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10 oktyabr 1997-ci il tarixli 792 nömrəli “Ali Təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə”yə və “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri R. Vəliyevin 14 noyabr 2018-ci il RV03/01-610 saylı təsdiqinə əsaslanaraq  Elmi Şuranın 2018/2021-ci illər üçün tərkibi:

    Sədr:

 Heydər Xanış oğlu Əsədov

                         Rektor

Sədr müavini:

Zahid Ziyadxan oğlu Şərifov

 

Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor

 

Katib:

  Almaz Yaqub qızı İmanova

                      Elmi katib

 

Üzvlər:

Vüqar Böyükağa oğlu Sadıqov

     Elmi işlər və beynəlxalq əlaqələr

                 üzrə prorektor

 

 

 Elnur Oruc oğlu Abbasov

                 “Gəmi sürücülüyü”

                fakültəsi­nin dekanı

 

 

 Rafiq Xəlil oğlu Əsgərov

“Gəmi mexanikası və elektromexa­ni­ka­sı” fakültə­si­nin dekanı

 

 

Əsədullah Mahmud oğlu Süleymanov

Tədris-qeydiyyat şöbəsinin müdiri

 

 Emil Məmmədniyaz oğlu Manafov

Təlim Tədris Mərkəzinin direktoru

 

 Elşən Fəxrəddin oğlu Sultanov

“Gəmi elektroavtomatikası” kafedrası­nın müdiri

 

 Akif Şəmil oğlu İsmayılov

“Gəmi energetik qurğuları” kafedrası­nın müdiri

 

 

 İlqar Ağamməd oğlu Abdullayev

“Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri

 

 

Yusif Nadir oğlu Həsənov

“Tətbiqi mexanika” kafedrasının profes­soru

 

 

 Fazil Sədi oğlu Orucov

“Gəmiqayırma və gəmi təmiri” kafedra­sının dosenti

 

 

 İsmayıl Hüseyn oğlu Dünyamalıyev

“Dəniz naviqasiyası” ka­fedrasının baş müəllimi

 

 Elxan  Dəmir oğlu  Məmmədov

Həmkarlar Təşkilatının sədri

 

 

 Laçın Vasif oğlu Babayev

Tələbə Elmi Cəmiy­yəti­nin sədri

 

 

Turqut Natiq oğlu Əzizov

Tələbə Həmkarlar Təşkilatı­nın sədri

 

Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaradılması onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.

Akademiyanın Elmi Şurası:

 • ADDA-nın Nizamnaməsini qəbul edir, onda əlavələr və dəyişikliklər aparmaq üçün təkliflər verir və həyata keçirir;
 • ADDA-nın inkişaf Proqramını təsdiq edir, ADDA-nın inkişafının ən mühüm istiqamətlərini, tədris və elmi fəaliyyətinin müxtəlif məsələlərini, beynəlxalq əlaqələrini həll edir;
 • Tələbələrin, müəllimlərin, əməkdaşların, doktorant və dinləyicilərin daxili intizam qaydalarını təsdiq edir;
 • Əsasnamələri, təlimatları və digər normativ sənədləri təsdiq edir;
 • Hər il ADDA-nın fəaliyyəti barəsində rektorun hesabatını dinləyir;
 • Hər il ADDA-nın maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatı dinləyir;
 • Mütəxəssislərin, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, onların əlavə təhsili məsələləri, bütün təlim-tərbiyə və elmi-tədqiqat işləri ilə bağlı məsələləri həll edir;
 • Təhsil və elm, sosial-iqtisadi və təsərrüfat fəaliyyətləri üzrə komissiyalar yaradır, onların hesabatlarını dinləyir və müvafiq qərarlar qəbul edir;
 • Şuranın işini təşkil etmək, iclasları hazırlamaq və qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Şura üzvləri içərisindən elmi katib seçir;
 • Fakültələrin, kafedraların və ADDA-nın digər struktur bölmələrinin yaradılması, ləğvi, yenidən təşkili barəsində məsələləri həll edir;
 • Vaxtaşırı fakültələrin tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesabatını dinləyir;
 • ADDA əməkdaşlarına “professor”, “dosent” elmi adlarının verilməsi haqqında Ali Attestasiya Komissiyası qarşısında  vəsatət qaldırır;
 • ADDA əməkdaşlarını respublikanın fəxri ad və mükafatlarının, orden və medallarının verilməsi üçün təqdim edir;
 • Tədris planlarını təsdiq edir;
 • Imtahanların keçirilmə qaydalarını və qiymətləndirmə kriteriyalarını müəyyən edir;
 • ADDA-nın tədris-metodik şurasının tərkibini təsdiq edir;

Elmi Şura təsdiqlənmiş iş planı əsasında fəaliyyət göstərir. Şuranın iclasları ayda bir dəfədən az olmamaqla keçirilir. Elmi Şuranın iş planı Elmi Şuranın iclasında müzakirə olunaraq qəbul edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.

Tədris, elmi və tərbiyə işlərinin bütün məsələləri üzrə Elmi Şuranın qərarları açıq səsvermədə sadə səs çoxluğu ilə, professor, dosent və fəxri adların verilməsinə təqdimat isə müəyyən olunmuş qaydada gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.

Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün iclasda onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının 50%-dən çoxu müzakirə olunan məsələnin leyhinə səs verərsə qərar qəbul olunmuş hesab edilir.

Elmi Şuranın qərarları yalnız ADDA-nın rektoru tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə minir.

Elmi Şuranın iclasları protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və katibi tərəfindən imzalanır və elmi katibdə saxlanırlır.

Elmi Şuranın sədri Şuranın qərarlarının icrasının müntəzəm yoxlanılmasını təşkil edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.

Əsaslı səbəblər olduqda – Elmi Şuranın qəbul etdiyi qərarın obyektiv olmadığı, qanunvericiliyə zidd olduğu müəyyənləşdirildikdə ADDA-nın Elmi Surasının qərarı Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  tərəfindən ləğv oluna bilər.