- TƏLƏBƏ HƏMKARLAR İTTIFAQI KOMITƏSI -

text-align: center;

ADDA TƏLƏBƏ HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ

Sədr: Babayev Laçın

Sədr müavini: Hacıyev Atdıxan

Sədr müavini: Ələkbərli Əsgər

Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin tərkibi 21 nəfərdən ibarətdir. 

 

 

ADDA THİK-in strukturu:

Fakultə sədr və müavinləri: 

I.”Gəmi mexanikası” fakültəsi üzrə

1) Əsədli Şahin          185A       fakultə sədri

2) Cəfərov Vaqif        197A       fakultə sədr müavini

3) Kərimov Şakir        186A2     fakultə sədr müavini

 II.”Dəniz naviqasiyası” fakültəsi üzrə

1) Rəzzaqlı Elşad                               234A      fakultə sədri 

2) İsmayıllı Əli                                   206A      fakultə sədr müavini

3) Fətullayev Mikayıl                        206A3      fakultə sədr müavini

 III. “Elektromexanika və Radioelektronika”  fakültəsi üzrə

1) Tapdıqov Şəhriyar        365A1              fakultə sədri

2) Məmmədli Coşqun       365R          fakultə sədr müavini

3) Quliyev Eltun                 366A1       fakultə sədr müavini 

ADDA THİK-in idarə heyyəti

 1. Babayev Laçın
 2. Hacıyev Atdıxan
 3. Ələkbərli Əsgər
 4. Əsədli Şahin
 5. Rəzzaqlı Elşad
 6. Tapdıqov Şəhriyar
 7. Ələsgərli Turan
 8. Əhmədov İxtiyar
 9. Məmmədov Kamran

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 1996-cı ildə yaranmşdır.

THİK - nin əsas məqsəd və vəzifələr. THİK-nin əsas vəzifələri tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin aparılması, tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması, tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi, tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi. Respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin edilməsi, tələbələr arasında narkomaniya, alkoqolizm, cinayətkarlıq və digər neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi, tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi, tələbə və gənclərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, tələbələrin maraq və meyllərini, tələbələrin problemlərinin öyrənilməsi və müvafiq qərarların qəbul qəbul olunması üçün Elmi Şuraya məsələlərin çıxarılması, təhsil alan tələbələrin sayı, onların dərsə davamiyyəti, nizam - intizamı, yataqxana ilə təminatı barədə müvafiq kafedra və fakültələrdən məlumatların alınması, qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər vəzifələrin həyata keçirilməsi. Tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi və dünya görüşlərinin hər tərəfli formalaşması üçün THİK bir sıra tədbirlər həyata keçirir.

Lahiyə işləri departamentinin sədri -  Elektrotexnika və avtomatika fakultəsini 385A qrup tələbəsi Ələsgərli Turan, sədr müavinləri 386A qrup tələbəsi Salamova Rəhiməxanım və 207A1 qrup tələbəsi Şəmçizadə Cabbar. Lahiyə işləri departamenti hər növ tədbirlərin, yarışların lahiyələndirilməsini işinə baxır.

 İdman Cəmiyyətinin sədri -  Gəmi mexanikası fakültəsinin 186A1 qrup tələbəsi Əhmədov İxtiyar, sədr müavinləri 197A qrup tələbəsi Qəhrəmanov Əbəlfəzl və 197R qrup tələbəsi Vətəni Fərxan. İdman cəmiyyəti – Akademiya daxilində idman növləri üzrə yarışlar təşkili ilə məşğuldur.

 Elmi işlər departamentinin sədri - Gəmi mexanikası fakultəsinin 186A2 qrup   tələbəsi MMəmmədov Kamran, sədr müavinləri 187A qrup tələbəsi Məsdiyev Gürşad və 207A1 qrup tələbəsi Məlikov Qabil. Elmi işlər departamenti elmi tədbirlərin keçirilməsini,bilik yarışlarının təşkil olunmasını təmin edir. 

 ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİ QRUPHƏMKARLAR İTTİFAQI TƏŞKİLATLARI BARƏDƏ ƏSAS NAMƏ ATİAHİ

Respublika Komitəsinin “18” iyun 2004-cü il tarixli Plenumumunda təsdiq edilmişdir.

Həmkarlar ittifaqı qrupunun təşkili barədə

 1. Həmkarlar ittifaqı qrupu həmkarlar ittifaqı komitəsinin qərarı ilə eyni tədris müəssisəsində (qrupunda, bölməsində, şöbəsində) təhsil alan və 7 nəfərdən az olmayan üzvləri birləşdirən qruplarda yaradılır.
 2. Həmkarlar ittifaqı qrup təşkilatçısı (bundan sonra “təşkilatçı” qrupun ümumi iclasında açıq səsvermə yolu ilə 2 il müddətinə seçilir. Real vəziyyəti, fakültə və universitet (institut) komitəsinin təkliflərinə əsasən qrup təşkilatçısına kömək məqsədi ilə ona müavin, digər komissiyalar (tədris işləri üzrə, əməyin mühafizəsi və təhkükəsizlik qaydaları üzrə, idman işləri üzrə və s.) seçilə bilər.
 3. Qrup təşkilatçısının işinin məzmunu barədə
 4. Qrup təşkilatçısı seçilmiş həmkarlar ittifaqı fəalları ilə birlikdə qrupun digər tələbələrini (şagirdlərini) təhsil müəsssisəsində həyata keçirilən bütün ictimai işlərə yaxından cəlb edir.
 5. Qrup təşkilatçısı təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, tədris intizamının möhkəmləndirilməsi, istifadəyə verilmiş əmlakın qorunması və ondan səmərəli istifadə edilməsinə fikir verir.
 6. Biliklərə dərindən yiyələnmək, elmi-texniki tərəqqi sahəsində uğurlar əldə etmək məqsədilə qrup, fakültə, universitet komitəsinin qərarı və razılığı ilə qruplar arasında müsabiqələrin, yarışların təşkilinə nail olur, qaliblərin mükafatlandırılmasını təşkil edir.
 7. Təşkilati işlərə fikir verir, “ən yaxşı həmkarlar ittifaqı qrupu”, “ən yaxşı komissiya” adı altında müsabiqələrin keçirilməsinə nail olur.
 8. Qrup, fakültə və universitet fəalları ilə birlikdə, tədris intizamına ciddi əməl edilməsinə nəzarət məqsədilə reydlər aparır, nəticələri müvafiq həmkarlar ittifaqı və fakültə dekanları ilə birlikdə müzakirə edir, lazımi qərarların qəbul edilməsinə səy göstərir. 8. Təhsildə fərqlənənlərin rəğbətləndirilməsinə nail olur, tələbələrə veriləcək aylıq təqaüdlərin vaxtında və düzgün verilməsinə nəzarət edir.
 9. Qrup təşkilatçısı yuxarı həmkarlar ittifaqları orqanları ilə əlaqə saxlayaraq, tələbə və şagirdlərin təhküksizlik qaydaları ilə yaxından tanış olmalarını və bu qaydalara ciddi əməl etmələrini təşkil edir, onların hər il tibbi müayinədən keçmələrinə nail olur, onların zədələnmələri, şikəst olmalarının qarşısını almaq üçün təsirli tədbirlər görür.
 10. Tədris müəssisəsinin tibb məntəqəsi ilə əlaqə saxlayır, səhhəti zəif olan tələbə və şagirdləri müayinə edir, müvafiq həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə əlaqə saxlayaraq onların səhhətlərinin bərpa olunması məqsədilə güzəştli sanatoriya və kurort yollayışları ayrılmasına nail olur.
 11. Müəssisənin inzibati-təsərrüfat işləri üzrə məsul şəxsləri ilə əlaqə yaradır, yataqxanaya ehtiyacı olan tələbələrin yerlə təmin olunması, ittifaq üzvlərinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə müntəzəm tədbirlərin həyata keçirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayır.
 12. Təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərən klublar, bəsit özfəaliyyət dərnəkləri və qrupları ilə birlikdə tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə, onların mədəni səviyyələrinin yüksəldilməsinə xidmət edən tədbirlərin təşkil edilməsinə nail olur.
 13. Tələbə gənclərin idmana cəlb edilməsinə, onların fiziki tərbiyələrinin möhkəmləndirilməsinə şərait yaradan bölmələrin işini gücləndirmək, tələbə gənclərdə hərbi-vətənpərvərlik duyğularını artırmaq məqsədilə maraqlı idman yarışlarının, spartakiadalarının keçirilməsi üçün səylərini birləşdirir.
 14. Qrup təşkilatçısı digər fəallarla birlikdə tələbələrə xidmət edən obyektlərin (kitabaxana, yeməkxana, bufet, tibb məntəqəsi, tələbə şəhərciyi, klub, yataqxana, idman qurğuları, sanatoriya, kompyuter zalları) işinə nəzarət edir, təklif və iradlarını yuxarı həmkarlar ittifaqı orqanlarına təqdim edir, görülən işlər, qəbul edilən qərarlar barədə qrup üzvlərinə mütəmadi məlumat verir.
 15. Qrup təşkilatçısı müntəzəm olaraq həmkarlar ittifaqının yaranması, məqsədi, vəzifəsi, keçdiyi tarixi yol, struktur, fəaliyyətin digər sahələri barədə sıravi ittifaq üzvlərinə məlumat verməklə, onları təlimatlandırır, ixtisaslarının artırılması barədə tədbirlər görür, sıralarının möhkəmlənməsi qayğısına qalır. Niamnamə tələblərinə cidi əməl etmələrini daim diqqət mərkəzində saxlayır.
 16. Qrup təşkilatçısı təhsil müəssisəsinə təzə gələn tələbələrin (şagirdlərin) ittifaqa cəlb ediləsi, aylıq üzvlük haqqının ödənilməsi qeydiyyat sənədlərinin təlimata uyğun tərtibinə nəzarət edir və bu işlərdə yuxarı həmkarlar ittifaqı orqanları qarşısında məsuliyyət daşıyır.
 17. Qrup təşkilatçısı ayda bir dəfədən az olmayaraq qrupun iclasını çağırır, görülən və görüləcək işlər, qəbul edilmiş qərarlar, onların icra mexanizmləri barədə ittifaq üzvlərinə ətraflı məlumat verir, qrup təşkilatçısısnın imkanı xaricində olan məsələlərin həlli barədə fakültə, universitet komitəsinə məlumat verir.
 18. Nizamnamə çərçivəsində fəaliyyət göstərir, Nizamnamə tələblərini pozan ittifaq üzvləri barədə müvafiq qərarlar qəbul edir, bu barədə yuxarı həmkarlar ittifaqı orqanlarına məlumat verir.
 19. Qrup təşkilatçısı öz işini ATİAHİ Nizamnaməsini, “Həmkarlar ittifaqları haqqında” Qanun, öz iş planı, müvafiq təlimatlar, yuxarı həmkarlar ittifaqı orqanlarının qərar və tövsiyyələri əsasında qurur.
 20. Qrup təşkilatçısı öz fəaliyyətində sərbəstdir, tədris müəssisəsinin vəzifəli şəxslərinə (kafedra müdiri, dekan, prorektor, rektor) tabe deyildir, hesabatı yalnız onu seçən qrup və yuxarı həmkarlar ittifaqı orqanları qarşısında verir.
 21. Qrup təşkilatçısı və ayrı-ayrı fəallar yaxşı işlərinə görə yuxarı həmkarlar ittifaqı orqanları tərəfindən rəğbətləndirilə bilər.

 TƏŞKİLATİ-KÜTLƏVİ İŞ KOMİSSİYASI

Qarşısında duran vəzifələr: - Müəssisə və təşkilatda çalışanları (tələbə və şagirdləri) ittifaqa üzvlüyə cəlb edir; - Həmkarlar ittifaqı komitəsinin işini planlaşdırır; - Hesabat-seçki iclaslarında (konfranslarda) deyilmiş təklif və tənqidi qeydləri ümumiləşdirir, tədbirlər planı tırtib edir; - Həmkarlar ittifaqı komitələrinin iclaslarını hazırlayır; - Həmkarlar ittifaqı komitəsinin qəbul etdiyi qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir; - Həmkarlar ittifaqı fəallarının təhsilimi təşkil edir; - Həmkarlar ittifaqı komitəsində kargüzarlıq işlərinin düzgün təşkilini həyata keçirir; - Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının qeydiyyatını aparır və təşkilatın sahələrinin keyfiyyətcə möhkəmlənməsini təşkil edir; - Həmkarlar ittifaqı sahəsində fərqlənən ittifaq üzvlərinin maddi və mənəvi cəhətdən mükafatlandırılması barədə təkliflər verir; - Həmkarlar ittifaqının və onun ayrı-ayrı orqanlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar daha çox ittifaq üzvünün və təhsil işçisinin tanış olması məqsədilə geniş və hərtərəfli məlumat hazırlayır; - Məlumat xarakterli məsələlər, yeni qəbul edilmiş normativ sənədlərlə əlaqədar həmkarlar ittifaqı fəallarına, onun ayrı-ayrı orqanlarına metodiki köməklik göstərir; - Həmkarlar ittifaqı komitəsinin iclaslarını (konfransları, müşavirələri və digər yığıncaqları) protokollaşdırır; - Təşkilati işlərlə əlaqədar daxil olmuş ərizə, şikayət, sorğularla əlaqədar araşdırma aparır, öz təkliflərini verir; - Həmkarlar ittifaqının möhkəmlənməsi və nüfuzunun artması üçün müxtəlif müsabiqə, yarış və treninqlərin keçirilməsini təşkil edir; - Kollektiv müqavilənin yerinə yetirilməsində yaxından iştirak edir.

MƏDƏNİ-KÜTLƏVİ VƏ İDMAN İŞLƏRİ KOMİSSİYASI

Qarşısında duran vəzifələr: - Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və Vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin qəbirlərinin ziyarət edilməsini, ölkəmizin tarixində əlamətdar və faciələrlə xatırlanan günlərinin təntənəli şəkildə qeyd olunmasını təşkil edir; - İttifaq üzvlərində Vətənə, Torpağa məhəbbət hissi aşılamaq məqsədilə tətil və istirahət günlərində muzeylərə, tarixi abidələrə və ölkəmizin görməli yerlərinə səyahətlər təşkil edir; - İttifaq üzvlərini mədəni kütləvi tədbirlərə, teatr tamaşalarına cəlb edir; - Təhsil müəssisələrində müdiriyyətlə birgə respublikamızın dövlət və milli bayramlarını keçirir; - Kollektiv müqavilələr hazırlanarkən təkliflər hazırlayır; - Kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş mədəni-kütləvi idman işlərinin təşkilinə nəzarət edir; - İstirahət düşərgələrinin yay mövsümünə hazırlığı ilə əlaqədar işlərin görülməsi; - İttifaq üzvlərinin asudə vaxtlarının təşkili məqsədilə onların zövqünə uyğun mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirir, müxtəlif dərnəklər yaradır, intellektual yarışlar keçirir, müvafiq müsabiqələr təşkil edir; - Xalqımıza qarşı ermənilər tərəfindən müxtəlif illərdə törədilmiş soyqırımların ittifaq üzvlərinə çatdırılması və kütləvi xatırlama mərasimləri keçirilməsini təşkil edir; - İttifaq üzvlərinin yaradıcılıq sərgilərini, baxış müsabiqələrini, festival, yarış və spartakiadalarını təşkil edir; - İttifaq üzvlərinin maraq və meyllərini nəzərə alaraq asudə vaxt mərkəzlərinin açılması üçün təkliflər hazırlayır; - Bayramlar ərəfəsində ittifaq üzvlərinin iştirakı ilə qocalar evində, uşaq evlərində görüşlər keçirilməsini, onlara maddi və mənəvi yardımlar göstərilməsini təşkil edir; - Ön cəbhədə olan hərbi hissələrə səfərlər təşkil edir, onlara maddi və mənəvi yardımlar göstərir və əsgərlərimizin döyüş əhval-ruhiyyəsini yüksəldir.

www.instagram.com/adda.thik/

 www.facebook.com/addathik