- SERTİFİKATLARIMIZ -
2015-ci ilin aprel ayından Akademiya keyfiyyətin menecmenti sisteminin İSO 9001:2008 standartının yeni sertifikatı ilə işləyir.2015-ci ilin aprel ayından Akademiya keyfiyyətin menecmenti sisteminin İSO 9001:2008 standartının yeni sertifikatı ilə işləyir.Digərləri
2016-ci ilin fevral ayından Akademiya ABS  Sertifikatı ilə işləyir.2016-ci ilin fevral ayından Akademiya ABS Sertifikatı ilə işləyir.
Rusiya Dəniz Registrin tərəfindən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına 2015-ci ildə İSO 9001:2008 uyğunluq sertifikatı verilmişdirRusiya Dəniz Registrin tərəfindən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına 2015-ci ildə İSO 9001:2008 uyğunluq sertifikatı verilmişdirDigərləri