- ELANLAR -

2020.12.27 - GƏMİ ENERGETİK QURĞULARI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - DƏNİZ NAVİQASİYASI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - İNGİLİS DİLİ KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - GƏMİ ELEKTROAVTOMATİKASI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.12.27 - GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

2020.11.06 - Təmir işlərinin satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edilir (müsabiqə başa çatıb)

2020.10.06 - Azərbaycan Dənizçilik Kollecinə qəbul olanların nəzərinə!!! (sənəd qəbulu ilə bağlı)

2020.09.25 - ADDA-ya qəbul olan abituriyentlərin nəzərinə !!! (Sənəd qəbulu ilə bağlı)

2020.09.23 - Professor-müəllim heyətinin nəzərinə!

2020.09.15 - Geyim formalarının satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edilir (müsabiqə başa çatıb)

2020.09.11 - GƏMİ ENERGETİK QURĞULARI KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

2020.09.11 - GƏMİ ELEKTROAVTOMATİKASI KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

2020.09.11 - İNGİLİS DİLİ KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

2020.09.11 - TƏTBİQİ MEXANİKA KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

2020.09.10 - DƏNİZ NAVİQASİYASI KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR