- ELANLAR -
371 Arxiv
İlkin müzakirə keçiriləcək
2022.06.14 01:37

20 iyun 2022-ci il tarixində saat 14.00-da  “Gəmi elektroavtomatikası” kafedrasının genişləndirilmiş iclasında baş müəllim Elsevər Akif oğlu Həsənovun “Gəmi lövbər-yanalma qurğularının tezlik çeviricili asinxron elektrik intiqallarının işlənməsi və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

Kafedra əməkdaşlarının və mütəxəssislərin iştirakı vacibdir.