- ELANLAR -
253 Arxiv
GƏMİ ELEKTROAVTOMATİKASI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI
2020.12.27 07:03

2020/2021-ci tərdis ilinin payız semestrinin imtahan sessiyası üçün "Gəmi elektroavtomatikası" kafedrası üzrə imtahan suallarını aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz:

Gəmi elektroavtomatikası kafedrasının sualları