- ELANLAR -
557 Arxiv
GƏMİ ENERGETİK QURĞULARI KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI
2020.12.27 06:51

2020/2021-ci tərdis ilinin payız semestrinin imtahan sessiyası üçün "Gəmi energetik qurğuları" kafedrası üzrə imtahan suallarını aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz:

Gəmi energetik qurğuları kafedrasının sualları