- ELANLAR -
6467 Arxiv
YAY SEMESTRİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA
2018.06.28 14:00

  • yay semestri akademik borcu qalmış və ya hər hansı fənni üzrə qiymətlərini yüksəltmək istəyən tələbələr üçün təşkil olunur;
  • tələbə 10 kreditə qədər fənlər üzrə qeydiyyatdan keçə bilər;
  • yay semestri 23 iyul – 24 avqust 2018-ci il  tarixlərində əsas tədris binasında təşkil olunacaq;
  • Akademik borcu olan IV kurs tələbələri yay semestrində iştirak edə bilərlər;
  • Yay semestrinə yazılmaq üçün ərizələr və fənn üzrə kredit haqqının qəbzi 13 iyul 2018-ci il tarixinə qədər dekanlara və ya rektorluğa təqdim edilməlidir.