- ELANLAR -
4167 Arxiv
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında “Master klass” dərslərinin keçirilmə QRAFİKİ
2017.10.09 13:19
Müəllimin adı, vəzifəsi Mövzu Tarix/saat
1. “Gəmi energetik qurğuları və gəmiqayırma” kafedrasının müdiri t.ü.f.d., dos. A.Ş.İsmayılov “Gəmi dizel mühərriklərinin işçi tsiklinin hesabında riyazi modelləşdirmənin tətbiqi”

19.10.17

Saat: 1030
2.

“Gəmi energetik qurğuları və gəmiqayırma” kafedrası

t.e.d., prof. A.T.Məmmədov
“Qaynaq  prosesinin fiziki-metallurji əsasları”

15.12.17

Saat: 1030
3.

“Dəniz daşımaları və naviqasiya” kafedrası

t.ü.f.d., dos. E.O.Abbasov
“Dəniz donanması gəmilərində istifadə olunan maqnit kompasları”

08.11.17

Saat: 1210

 

Master klass dərsləri ADDA-nın akt zalında keçiriləcək.

Professor-müəllim heyətinin, doktorant və dissertantların, magistrlərin iştirakı zəruridir.